Meer informatie over onze school leest u in de schoolgids. Onderwerpen zoals de zorg voor uw kind en de opvang van uw kind. Bovendien geeft de schoolgids houvast voor ouders en leerlingen. Hierin lees je hoe het schooljaar én het onderwijs er dit jaar uitziet.

Schoolgids
Wilt u meer informatie over onze school? Zoals ons onderwijs, de zorg voor uw kind en de opvang van uw kind. In de schoolgids 2023-2024 leest u meer over onze school.

In deze gids leest u waar wij voor staan, wat wij belangrijk vinden, hoe wij ons onderwijs organiseren, welke keuzes wij hierin hebben gemaakt en de contacten tussen ouders en school. Op de Jan Antonie Bijloo wordt de basis gelegd voor de toekomst van onze leerlingen, in alle opzichten. School speelt een belangrijke rol in het leven van een kind. Een groot gedeelte van de dag is uw kind bij ons.

De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en door de medezeggenschapsraad goedgekeurd. Namens het bevoegd gezag is de schoolgids vastgesteld en voorgelegd aan de onderwijsinspectie. Als nieuwe ouder ontvangt u bij de inschrijving van uw kind onze schoolgids. Als uw kind al bij ons op school zit, ontvangt u ieder schooljaar de schoolgids digitaal.

 

Download hier de schoolgids 2023-2024.