Onze pijlers

Ons onderwijs bestaat uit zes pijlers: Welbevinden, Lekker Fit!, Sterke basisvaardigheden, Leren zichtbaar maken, Talentontwikkeling en Wereldburgerschap.

Lees meer

Pedagogisch klimaat

Op de Jan Antonie Bijloo zetten we iedere dag, in iedere situatie pro actief in op realiseren van en behouden van een fijn schoolklimaat. We streven ernaar dat alle kinderen zich veilig voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen.

 

Lees meer

Onderwijs voor
ieder kind

Bij ons op school geven we goed onderwijs dat aansluit op de behoefte van ieder kind.

Lees meer

Privacy en veiligheid

Op de Jan Antonie Bijloo nemen we de privacy van onze leerlingen serieus. De persoonsgegevens, de gegevens die over leerlingen gaan, vallen hier ook onder.

Lees meer

Klachten en vertrouwenspersonen

Als u een klacht heeft, kunt u terecht bij onze directie, Stichting BOOR of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Wilt u in gesprek met een vertrouwenspersoon? Stichting BOOR heeft drie externe vertrouwenspersonen.

Lees meer

Inspectie

De Onderwijsinspectie beoordeelt, namens het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie bekijkt of scholen en opleidingen voldoen aan de wetten en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. 

Lees meer