Op de Jan Antonie Bijloo nemen we de privacy van onze leerlingen serieus. De persoonsgegevens, de gegevens die over leerlingen gaan, vallen hier ook onder.
Hoe wij hier op school privacy-zaken regelen, staat in de privacyverklaring van ons schoolbestuur Stichting BOOR. Hierin leest u hoe wij als school omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Privacy
Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind in te schrijven als leerling op onze school om de studievoortgang bij te houden. Maar ook als u uw kind wil inschrijven op een andere school.

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de gemeente (leerplichtambtenaar). Het is dus onze verplichting als onderwijsinstelling om persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming
Het verwerken van gegevens die niet bij wet verplicht zijn, gebeurt alleen wanneer u hier toestemming voor geeft. Zo vragen wij u bij de inschrijving van uw kind om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders e het gebruik van sociale media door uw kind. U mag op elk moment uw toestemming wijzigen. Dat kan simpel door een mail te sturen aan de directeur via ashna.kalicharan@jabijloo.nl

Wij vragen alle ouders om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Ouders en leerlingen mogen foto’s en video’s die op school zijn gemaakt niet delen via social media of gebruiken voor commerciële doeleinden.

AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set aan instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen. Dit document bevat een praktische vertaling van de Europese privacyregels die Stichting BOOR en de aangesloten scholen in staat stelt naar de AVG te handelen.

In de privacyverklaring van ons schoolbestuur Stichting BOOR staat hoe wij als school omgaan met leerling-gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen