Bij ons op school werken we met een aantal belangrijke documenten. Waaronder de privacyverklaring van ons schoolbestuur Stichting BOOR, waarin staat hoe wij als school omgaan met leerling-gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Maar ook het gedragsprotocol van de Jan Antonie Bijloo is belangrijk. Dat is een stappenplan dat wordt gebruikt als wij merken dat er sprake is van ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. En zo staan hieronder nog meer belangrijke documenten.