Op de Jan Antonie Bijloo krijgt elk kind goed onderwijs. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ons onderwijs bestaat uit zes pijlers:

• Welbevinden
• Lekker Fit!
• Sterke basisvaardigheden
• Leren zichtbaar maken
• Talentontwikkeling
• Wereldburgerschap

Welbevinden
Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en zich gelukkig voelen. Maar zich ook verbonden voelen met school en goede sociale en emotionele vaardigheden hebben. Dan zijn leerlingen vaak meer gemotiveerd om te leren en behalen ze betere schoolresultaten. Daarnaast heeft deze instelling ook een positieve invloed op de fysieke gezondheid. Met welbevinden bedoelen we zelfvertrouwen hebben, positief in het leven staan en fijne sociale contacten onderhouden.

Lekker Fit!
Bij ons op school is gezondheid heel belangrijk. Zo kunnen kinderen naast de gewone gymlessen extra sportlessen volgens na schooltijd die door vakleerkrachten worden gegeven. Naast aandacht voor bewegen, is er ook aandacht voor gezonde voeding. Wij drinken op school alleen water en eten als tussendoortje fruit of rauwkost en stimuleren gezonde keuzes voor de lunch.

Sterke basisvaardigheden
Wij zetten in op ijzersterk taal- en rekenonderwijs. Het is onmisbaar voor de ontwikkeling van een kind. Kunnen lezen en rekenen bepaalt voor een groot deel je succes op school, je loopbaan en uiteindelijk dus je toekomst.

Leren zichtbaar maken
Wij willen onze kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces en ontwikkeling. Leren zichtbaar maken betekent dat kinderen zich bewust zijn van wat ze aan het leren zijn. De kinderen leren, omdat ze een doel willen bereiken. Zij weten welke stappen nodig zijn voor dat doel en zijn daardoor extra gemotiveerd om die weg af te leggen.

Talentontwikkeling
De ene leerling gaat sneller dan de ander of heeft ruimte voor verdieping. Voor kinderen met talent hebben wij een passend onderwijsaanbod. Het gaat om een diverse groep kinderen met verschillende wensen die ook leren in een ander tempo. Het reguliere onderwijsaanbod is daar niet altijd voldoende op afgestemd. Onze school heeft hiervoor een eigen talentspecialist in huis.

Wereldburgerschap
Wij leiden onze kinderen op tot burgers die in deze samenleving een fijn en gelukkig leven leiden en veerkracht tonen. Ze worden burgers die weten wat hun kwaliteiten en talenten zijn en wat ze nodig hebben om gelukkig te worden. Wereldwijze en veerkrachtige burgers met ambities; dát zijn de leerlingen van de Jan Antonie Bijloo.