De Jan Antonie Bijloo is een openbare school, die valt onder het bestuur van Stichting BOOR. Bij de stichting zijn 75 openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten.

De openbare scholen van Stichting BOOR zijn scholen waar we open staan voor elkaar en waar we verschillen zien als kracht. Vanuit die gedachte zorgen we voor maximale kansen, voor ieder kind.

Stichting BOOR
Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van Stichting BOOR.

Midden in de Rotterdamse omgeving – de diverste plek van Nederland – hebben wij als koepel van 75 scholen een bijzondere positie. Als openbaar onderwijs zijn wij er voor iedereen. Welke levensovertuiging, seksuele voorkeur, fysieke en mentale mogelijkheid, afkomst, politieke overtuiging je ook hebt: bij ons ben je welkom, op onze scholen ontmoeten we elkaar.

Goede start
Onze belangrijkste opdracht is om het best denkbare openbaar onderwijs van Rotterdam te geven. Iedere dag zetten onze leerkrachten en medewerkers zich in om de volgende generatie een goede start te geven, om hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hun talenten te ontwikkelen. En om ervoor te zorgen dat er maximale kansen zijn voor ieder kind, ook in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is.

De openbare scholen van Stichting BOOR zijn scholen waar we open staan voor elkaar en waar we verschillen zien als kracht. Waar we snappen dat we samen zoveel verder komen dan alleen. Zo leveren wij een bijdrage aan het Rotterdam van de toekomst. En aan een samenleving die sterk, solidair en veerkrachtig is. Niet ondanks, maar juist dankzij verschillen tussen mensen.

Kernwaarden Stichting BOOR
Naast onze eigen kernwaarden komen ook de vijf kernwaarden van Stichting BOOR terug in ons onderwijs.

 • Maximale talentontplooiing
  Leerlingen worden aangespoord het maximale uit zichzelf te halen. De basis hiervoor wordt gelegd door effectief taal-, lees- en rekenonderwijs en onderwijs in sociale vaardigheden.
 • Actieve pluriformiteit
  Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor iedereen. Er is respect en betrokkenheid ten opzichte van verschillende levensbeschouwingen en overige verschillen tussen mensen.
 • Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht
  Leerlingen van BOOR worden opgeleid tot nieuwsgierige en betrokken mensen die zijn gericht op de toekomst.
 • Naleving van kinderrechten
  De kinderrechten afkomstig uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind, de Nederlandse grondwet en de Verklaring van de Rechten van de Mens zijn verankerd in ons onderwijs.
 • Sterke binding met de samenleving
  Het openbaar onderwijs wil zich verbinden met de maatschappelijke omgeving waarin zij zich bevindt. Leerlingen ontwikkelen zich tot zelfbewuste en participerende burgers.

Overzicht reguliere basisscholen
Benieuwd naar een overzicht van alle basisscholen die onder Stichting BOOR vallen? Bekijk de interactieve kaart.

www.stichtingboor.nl