Uw kind ziekmelden doet u door de school te bellen. Of u stuurt een bericht aan de leerkracht via onze schoolapp Parro.
We hopen dat uw kind snel weer beter is. Beterschap!

Ziekmelden of afmelden
Is uw kind ziek en kan hij daardoor niet naar school komen? Geef dit dan door tussen 7.45 en 8.15 uur. Hoe? Bel naar school via 010-4200811 of stuur een bericht aan de leerkracht via onze schoolapp Parro.
Leerlingen die afwezig zijn zonder dat wij dit op tijd weten, worden geregistreerd als ongeoorloofd afwezig.