Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch lekker kunnen sporten of iets anders leuks kunnen leren. Dan gaat het niet alleen maar om voetbal en muziekles. Maar ook om turnen, streetdance, judo en theaterles.

Bij ons op de Jan Antonie Bijloo bieden we verschillende sportieve en creatieve activiteiten aan. Welke activiteiten dat zijn, verschilt elke periode weer.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wilt uw kind graag lid worden van een voetbalvereniging, naar muziekles, dansles, op kickboksen, naar turnles of judoles? Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt gezinnen waar onvoldoende geld hiervoor is.

Het fonds betaalt voor kinderen de contributie of het lesgeld. Dit kan zijn voor een sport, maar ook voor een culturele activiteit.

De aanvraag kunt u niet zelf doen, dat doet een intermediair (= tussenpersoon) van het jeugdfonds. Op onze school zijn er ook tussenpersonen die de aanvraag voor u kunnen doen! Dit zijn meester Roel, meester Guus en Deveney van Es (schoolmaatschappelijk werk).

U komt in aanmerking voor een bijdrage als u een inkomen heeft op het minimumniveau. U heeft bijvoorbeeld een uitkering, bent Zzp’er met niet genoeg inkomen of u heeft te hoge lasten.

Wilt u een aanvraag doen?
Stuur dan een mail naar info@jabijloo.nl met als onderwerp “aanvraag jeugdfonds”.

Eén van de tussenpersonen neemt contact met u op en maakt eventueel een afspraak.