In de schoolkalender 2023-2024 staan alle geplande activiteiten voor dit schooljaar en praktische en inhoudelijke informatie die ieder jaar wijzigt. Van algemene informatie over gezond eten en drinken tot de Parro-app. Maar ook meer informatie over bijvoorbeeld huiswerk en de leerlingenraad.

Schoolkalender
In onze schoolkalender 2023-2024 staan alle geplande activiteiten voor dit schooljaar en praktische en inhoudelijke informatie die ieder jaar wijzigt. Zo weet u in een oogopslag op welke dagen de kinderen vrij zijn. Ook leest u meer over huishoudelijke informatie zoals het halen en brengen van kinderen.

Wanneer er wijzigingen of aanvullingen zijn, brengen wij u daarvan op de hoogte via onze schoolapp Parro.

Schoolkalender 2023-2024

Zo staat in de schoolkalender meer informatie over het huiswerk. In groep 1, 2, 3 en 4 krijgen de leerlingen geen huiswerk. Tijdens deze periode moedigen wij de ouders wel aan om thuis te oefenen om hun kennis uit te breiden. Dat is vrijblijvend, maar wel aan te raden. Vanaf groep 5 krijgen alle leerlingen huiswerk. Zo leren zij hier alvast mee om te gaan voordat ze naar de middelbare school gaan.

Bovendien vindt u meer informatie over onze tandarts met haal- en brengservice. De school heeft een samenwerking met JTV Mondzorg voor Kids. Dit is een kindertandarts zonder winstoogmerk voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Hiermee bieden we de mogelijkheid dat kinderen gratis en op vrijwillige basis vanuit school naar de tandarts kunnen gaan.

Op zoek naar uitgebreide inhoudelijke informatie? Dan verwijzen wij u graag naar de schoolgids (link naar schoolgids). Deze ontvangt u dit schooljaar ook digitaal via Parro. Wilt u een papieren exemplaar ontvangen? Dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.