Goed onderwijs vergroot de kansen op succes in het vervolgonderwijs. Daar werken wij iedere dag hard aan op de Jan Antonie Bijloo.

Bij ons op school geven we goed onderwijs dat aansluit op de behoefte van ieder kind. We zorgen voor een passend aanbod en begeleiding als kinderen extra ondersteuning nodig hebben en bij een voorsprong in hun ontwikkeling. We doen dit altijd in nauw contact en in samenwerking met ouders.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)
Sinds 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Dat betekent dat iedere school voor elk kind een passende onderwijsplek moet bieden. Ook als een kind extra ondersteuning nodig heeft.

Om ervoor te zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, werken de basisscholen in Rotterdam samen. Wij dus ook. Binnen deze samenwerking Primair Passend Onderwijs (PPO) organiseren de Rotterdamse scholen de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouders en verzorgers worden hier sterk bij betrokken.

Schoolondersteuningsprofiel
Wordt uw kind bij ons op school ingeschreven? Dan bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Aanvullend op deze basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen hun totale aanbod aan ondersteuning en grenzen hieraan vast in hun schoolondersteuningsprofiel.

Het schoolondersteuningsprofiel van de Jan Antonie Bijloo.

Alle informatie over ons passend onderwijs vindt u in onze schoolgids 2022-2023 op pagina’s 19 tot en met 21.