Jan Antonie Bijloo

Onze school

Op de Jan Antonie Bijloo leiden we onze leerlingen op tot burgers die weten wat hun kwaliteiten en talenten zijn.

Wij zetten ons iedere dag in om alle kinderen tot bloei te laten komen en te laten groeien. We bieden onze kinderen vooral een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen.

Lees meer

Missie & visie

De missie van onze school is om de kinderen op te leiden tot wereldwijze en veerkrachtige wereldburgers die samenwerken om de wereld te veranderen en verbeteren.

Lees meer

Identiteit & kernwaarden

Wij stemmen ons handelen en de manier van leren af op ieder kind. Zodat iedereen zijn doel bereikt. Onze kernwaarden zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Lees meer

Team

Onze leerkrachten weten van ieder kind op welk niveau zij instructie en begeleiding nodig hebben. Elke leerling krijgt op maat les. Samenwerken en samen leren op school, dat vinden wij belangrijk.

Lees meer

Voor ouders

Onze school werkt graag samen met ouders. Zo denken onze ouders in de medezeggenschapsraad mee over bijvoorbeeld voorzieningen voor leerlingen. Daarnaast ondersteunen ouders uit de ouderraad ons bij de organisatie van activiteiten.

Lees meer

Onderdeel van Stichting BOOR

De Jan Antonie Bijloo is een openbare school, die valt onder het bestuur van Stichting BOOR. Bij de stichting zijn 75 openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten.

Lees meer