Bent u geïnteresseerd in de Jan Antonie Bijloo als school voor uw kind? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek met rondleiding of meld u aan voor één van onze kennismakingsochtenden. Zo maakt u kennis met onze school en kunt u uw vragen stellen over ons onderwijs. Enthousiast over onze school? Dan kunt u via het aanmeldformulier dat u van ons ontvangt uw kind aanmelden. Op dit formulier staat ook onze aanmeldprocedure beschreven.

Aanmelden op onze school
Zodra uw schriftelijke aanmelding bij ons binnenkomt, krijgt u van ons een bevestiging. Binnen zes weken na uw schriftelijke aanmelding laten wij u weten of we uw kind inschrijven op onze school. Bij uitzondering wordt deze periode verlengd met vier weken. Bijvoorbeeld wanneer wij verder onderzoek doen naar de ondersteuningsbehoefte van uw kind en dit meer tijd vraagt.

Gaat één van uw kinderen al naar onze school? Dan ontvangt u een aanmeldformulier na persoonlijk contact met de directeur of de intern begeleider.

Voor onze school kan een schriftelijke aanmelding niet per post of via de mail worden opgestuurd.

Vanaf drie jaar aanmelden
Is uw kind bijna drie jaar? Wij adviseren om uw kind dan aan te melden op onze school. De aanmelding gaat in enkele stappen:

  • Kennismakingsgesprek
  • Aanmeldformulier
  • Bevestiging aanmelding
  • Besluit wel of niet inschrijving

Ouder dan vier jaar
Is uw kind ouder dan vier jaar? Ook dan is hij of zij van harte welkom bij ons. Als niet gelijk duidelijk is dat onze school biedt wat uw kind nodig heeft, doen we hier eerst onderzoek naar.

We bekijken of we het onderwijs en zorg kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. Dat doen we door informatie op te vragen bij de vorige school en mogelijk door eigen toetsen.

Mijn doel is niet om alleen kennis over te dragen, maar om mijn leerlingen te helpen groeien als individuen.

Ondersteuningsbehoefte
U heeft als ouder de plicht om zorg of een ondersteuningsbehoefte met ons te delen bij de aanmelding. Zo kunnen wij als school goed onderzoeken of wij in de ondersteuningsbehoefte van uw kind voorzien. Heel belangrijk dus. Nadat wij het ingevulde aanmeldformulier hebben ontvangen nemen wij contact op met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal van uw kind voor meer informatie. Bij zij- instroom, wanneer uw kind wisselt van basisschool, nemen wij altijd eerst contact op met de huidige school van uw kind. Pas daarna gaan we eventueel over tot inschrijven.
Zo bekijken we of ons onderwijs voldoende aansluit bij de ontwikkeling en de wensen van uw kind. Vooraf vragen wij toestemming aan u voor het opvragen van deze informatie.

Komt uit ons onderzoek een ‘go’ voor plaatsing? Gefeliciteerd, uw kind wordt definitief ingeschreven bij ons op school! Als wij niet een passend aanbod en passende zorg kunnen bieden, wordt uw kind niet geplaatst. Dit besluit wordt in een gesprek door de directeur aan u toegelicht.

Voor het eerst naar school: eerst even wennen
Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de toekomstige leerkracht van uw kind contact met u op. Dan worden onder andere de wenmomenten in overleg afgesproken. Dit zijn maximaal tien dagdelen. Meteen na de vierde verjaardag volgt uw kind de complete schoolweek. In overleg met u kan anders besloten worden. Wanneer uw kind op school is gestart, maakt de leerkracht een afspraak met u voor een intakegesprek. Voorwaarde voor plaatsing is dat het kind overdag zindelijk is, tenzij hier een medische oorzaak voor is.

Soms is het aantal aanmeldingen hoger dan het aantal plekken op onze school.
In groep 1/ 2 houden wij een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen aan. In groep 3 tot en met 8 zitten maximaal 28 leerlingen.

De volledige procedure om uw kind aan te melden, vindt u in onze schoolgids.

Bent u enthousiast over onze school

Neem dan gerust contact met ons op