Bent u geïnteresseerd in de Jan Antonie Bijloo? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zo maakt u kennis met onze school en kunt u uw vragen stellen over ons onderwijs.
Enthousiast over onze school? Dan kunt u via het aanmeldformulier dat u van ons meekrijgt na afloop van het kennismakingsgesprek, gelijk uw kind aanmelden.

Vanaf drie jaar aanmelden
Is uw kind bijna drie jaar? Wij adviseren om uw kind dan nu aan te melden op onze school. De aanmelding gaat in enkele stappen:

  • Kennismakingsgesprek
  • Aanmeldformulier
  • Bevestiging aanmelding
  • Besluiting wel/geen inschrijving

Bent u geïnteresseerd in de Jan Antonie Bijloo? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Na afloop van dit gesprek krijgt u van ons een aanmeldformulier mee. Enthousiast over onze school? Dan kunt u via het aanmeldformulier gelijk uw kind aanmelden. Op dit formulier staat ook onze aanmeldprocedure.

Zodra uw schriftelijke aanmelding bij ons binnenkomt, krijgt u van ons een bevestiging. Binnen zes weken na uw schriftelijke aanmelding laten wij u weten of we uw kind inschrijven op onze school. Bij uitzondering wordt deze periode verlengd met vier weken. Bijvoorbeeld wanneer wij verder onderzoek doen naar de ondersteuningsbehoefte van uw kind en dit meer tijd vraagt.

Soms is het aantal aanmeldingen hoger dan het aantal plekken op onze school. Wij houden ons aan een maximum van 28 kinderen per groep.

Tijdelijke plaats
Als na tien weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplek, zijn wij als school verplicht uw kind een tijdelijke plaats aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat uw kind deze periode een fijne schooltijd heeft. Samen blijven we ondertussen zoeken naar een andere passende onderwijsplek.

Voor onze school kan een schriftelijke aanmelding niet per post of via de mail worden opgestuurd. Een schriftelijke aanmelding vindt plaats bij ons op school, na een rondleiding en kennismaking.

Mijn doel is niet om alleen kennis over te dragen, maar om mijn leerlingen te helpen groeien als individuen.

Ondersteuningsbehoefte
Zit er al een kind van u bij ons op school? Dan ontvangt u een aanmeldformulier na persoonlijk contact met de directeur of de intern begeleider. Bij zij- instroom, wanneer uw kind wisselt van basisschool, nemen wij altijd eerst contact op met de huidige school van uw kind. Daarna gaan we eventueel over tot inschrijven.

Heeft uw kind bepaalde zorg nodig of een ondersteuningsbehoefte? Dan heeft u als ouder de plicht om dit met ons te delen. Zo kunnen wij als school goed onderzoeken of wij in de ondersteuningsbehoefte van uw kind voorzien. Heel belangrijk dus. In groep 1/ 2 houden wij een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen aan. In groep 3 tot en met 8 zitten maximaal 28 leerlingen.

Informatie kinderopvang
Hierna nemen wij mogelijk contact op met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal van uw kind voor meer informatie over hoe hij leert onder andere. Zo bekijken we of ons onderwijs voldoende aansluit bij de ontwikkeling en de wensen van uw kind. Vooraf vragen wij toestemming aan u voor het opvragen van deze informatie.

Voor het eerst naar school: eerst even wennen
Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de toekomstige leerkracht van uw kind contact met u op. Dan worden onder andere de wenmomenten in overleg afgesproken. Dit zijn maximaal tien dagdelen. Meteen na de vierde verjaardag volgt uw kind de complete schoolweek. In overleg met u kan anders besloten worden. Wanneer uw kind op school is gestart, maakt de leerkracht een afspraak met u voor een intakegesprek. Voorwaarde voor plaatsing is dat het kind overdag zindelijk is, tenzij hier een medische oorzaak voor is.

Ouder dan vier jaar
Is uw kind ouder dan vier jaar? Ook dan is hij van harte welkom bij ons. We bekijken of we het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. Dat doen we door informatie op te vragen bij de vorige school en mogelijk door eigen toetsen. Als niet gelijk duidelijk is dat onze school biedt wat uw kind nodig heeft, doen we hier eerst onderzoek naar.

Komt uit dit onderzoek een ‘go’? Gefeliciteerd, uw kind wordt definitief ingeschreven bij ons op school! Als wij niet een passend aanbod en passende zorg kunnen bieden, wordt uw kind niet geplaatst. Dit besluit wordt in een goed gesprek door de directeur aan u toegelicht.

De volledige procedure om uw kind aan te melden, vindt u in onze schoolgids 2022-2023 op pagina 30.

Meer weten over onze school? Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Directeur Manon Marchelinus en intern begeleider Marlous Maat geven een presentatie over de school en het onderwijs en beantwoorden uw vragen. De data voor schooljaar 2023-2024 volgen zo spoedig mogelijk.

Bent u enthousiast over onze school

Neem dan gerust contact met ons op