Op de Jan Antonie Bijloo leiden we onze leerlingen op tot burgers die weten wat hun kwaliteiten en talenten zijn.
Onze kernwaarden zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.

De Jan Antonie Bijloo is een openbare school met ambitie om alle kinderen tot bloei te laten komen en te laten groeien. Bovendien bieden wij onze leerlingen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn; een tweede thuis.

Goed gevulde rugzak
Onze school is een openbare school met ambitie waar iedereen welkom is! Onze leerlingen zijn inwoners van een (wereld)wijze en multiculturele stad. Daarom leiden wij onze kinderen op tot burgers die in deze samenleving een fijn leven kunnen leiden. Eindresultaat? Een goed gevulde rugzak met kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Ze zijn klaar voor het vervolgonderwijs!

Van leerkracht zijn op de Jan Antonie Bijloo krijg ik energie!

Wereldwijze en veerkrachtige burgers
We leiden onze leerlingen op tot burgers die weten wat hun kwaliteiten en talenten zijn. En ook leren ze de juiste keuzes te maken en samen met anderen gelukkig te zijn. Zo worden onze leerlingen wereldwijze en veerkrachtige burgers!

Uw kind krijgt les in de basisvakken taal, technisch en begrijpend lezen, rekenen en schrijven. En ook in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Andere vakken die wij aanbieden zijn wetenschap & technologie en Engels. Voor de ontwikkeling van onze kinderen zijn vakken als tekenen, handvaardigheid en muziek onmisbaar. Wilt u dat uw kind les krijgt in vormingsonderwijs, godsdienstig of humanistisch? Dan regelen wij dat.

Plezier en nieuwsgierigheid
Op de Jan Antonie Bijloo zetten wij ons iedere dag in om alle kinderen tot bloei te laten komen en te laten groeien. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en we dagen ze iedere dag uit een stapje beter te worden en hun grenzen te verleggen.

We bieden onze kinderen vooral een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven en kunnen maken. Een plek waar ze gehoord en gezien worden. De school waar ze iedere dag met plezier en nieuwsgierigheid naartoe komen!