Jan Antonie Bijlooschool  

"Het paspoort voor de toekomst"

Wij willen de kinderen de mogelijkheid geven om zich naar eigen aard en in eigen tempo in een veilige en gezellige omgeving cognitief, creatief en sportief te ontplooien.

We zijn een openbare basisschool. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor ieder kind en dat de levensbeschouwelijke achtergrond ( bijv. wel of geen godsdienst ) of de culturele achtergrond geen rol speelt. Niet de verschillen staan centraal, maar het vinden van de gezamenlijke waarden is van belang.

De Jan Antonie Bijloo heeft als doel uw kind in de ongeveer acht jaar dat ze bij ons zijn goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. U mag, nee sterker, u moet van ons eisen, dat we het maximale eruit zullen halen. Dat houdt in, dat we voor onze kinderen maatwerk moeten leveren en daar staan we dan ook garant voor. Zo bieden we uiteraard uitgebreide zorg in de groepen en is er speciale aandacht voor kinderen, die extra hulp kunnen gebruiken. Voor de kinderen, die meer aan kunnen, is er specialistisch verrijkingsmateriaal aangeschaft en kan er gewerkt worden in De Leertuin.

Voor elk kind moet het onderwijs een uitdaging zijn, maar wel zo dat ze succes kunnen behalen en op deze manier hun zelfvertrouwen versterken. Ieder kind werkt bij ons met een portfolio. Hiermee bevorderen wij het verantwoordelijkheidsgevoel en maken wij het leren persoonlijk. 

Meer informatie over de school is te vinden in onze schoolgids onder het kopje "Schoolgids en meer".Rodaristraat 31-33

3066 LA Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl