Aanmelden op de Jan Antonie Bijloo

Aanmelden op de Jan Antonie Bijloo

Veel ouders hebben de afgelopen jaren de Jan Antonie Bijloo als basisschool gekozen voor hun kind (eren). Wij zijn trots dat ouders vertrouwen hebben in onze school als leerplek voor hun kind. Ouders die interesse hebben in onze school kunnen op verschillende manieren contact opnemen voor een rondleiding en informatiegesprek:

• Telefonisch

• Via de contactpagina op de website

• Via een email

• Mondeling

Aanmelden van 4 jarigen

Wij adviseren u uw zoon/dochter ongeveer 1 jaar van tevoren aan te melden op onze school. Na aanmelding neemt school eventueel contact op met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal voor informatie. Met deze informatie bekijken wij of wij voldoende kunnen aansluiten de ontwikkeling en de behoefte van het kind. Vooraf vragen wij toestemming aan ouders voor het opvragen van deze informatie. Ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht van de groep waar uw kind geplaatst is. Tijdens deze intake worden ook de wenmomenten in overleg afgesproken. Dit zijn maximaal 10 dagdelen. 

Aanmelden overige leerlingen

Ook leerlingen ouder dan 4 jaar kunnen worden aangemeld. Met de informatie vanuit de vorige school, eventueel aangevuld met eigen toetsen, bekijken wij of wij het onderwijs kunnen bieden wat uw kind nodig heeft en voldoende kunnen aansluiten bij zijn/haar ontwikkeling. Wanneer niet direct duidelijk is of wij als school datgene kunnen bieden wat het kind nodig heeft zullen wij hier eerst onderzoek naar doen. Als wij dit onderzoek positief afronden volgt de definitieve inschrijving. Wanneer wij van mening zijn niet een passend aanbod en passende zorg te kunnen bieden (conform ons schoolondersteuningsprofiel) wordt de leerling niet geplaatst. Dit besluit zal door de directeur aan ouders worden toegelicht.

In onze schoolgids vindt u de volledige procedure.

Terug

Tattistraat 13

3066 CE Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl