Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad op de JA Bijloo bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Ouders: Lejla Vandic (secretaris), Mohamed El Messaoudi (voorzitter) Personeel: Sirley Balgobind,  Patricia Visser   Wat is een medezeggenschapsraa...

Lees verder

Ouderraad

Ouderraad

De OR bestaat uit een leerkracht en diverse ouders. Zij ondersteunen ons bij de organisatie van diverse activiteiten. Denk hierbij aan het versieren van de school in Kerstsfeer, eindejaarsfeest van de 8e jaars, ondersteuning van Sint, hand- en spandienste...

Lees verder

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Van uw vrijwillige ouderbijdrage worden alle extra activiteiten, die voor de kinderen georganiseerd worden, betaald. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerstdiner, paasontbijt, schoolreis en werkweek. De bijdrage is 50 euro (groep 1 t/m 6) of 130 euro (groep ...

Lees verder

Schoolpositie bij een echtscheiding

Steeds vaker wordt school geconfronteerd met ouders van leerlingen waarvan hun echtscheiding niet harmonieus verloopt en de gevolgen daarvan voor alle partijen ingrijpend zijn.De leerkrachten en directie zullen zich te allen tijde afzijdig houde...

Lees verder

Tattistraat 13

3066 CE Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl