MR

MR

De medezeggenschapsraad op de JA Bijloo bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. ouders: Serhab Robey, Lejla Vandic (secretaris), Eric Ramrattan(voorzitter) leerkrachten: Marlous Maat, Sirley Balgobind,  Patricia Visser   ...

Lees verder

OR

OR

De OR bestaat uit een leerkracht en diverse ouders. Zij ondersteunen ons bij de organisatie van diverse activiteiten. Denk hierbij aan het versieren van de school in Kerstsfeer, eindejaarsfeest van de 8e jaars, ondersteuning van Sint, hand- en spandienste...

Lees verder

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Van uw vrijwillige ouderbijdrage worden alle extra activiteiten, die voor de kinderen georganiseerd worden, betaald. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerstdiner, paasontbijt, schoolreis en werkweek. De bijdrage is 50 euro (groep 1 t/m 6) of 130 euro (groep ...

Lees verder

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Mochten er zich problemen voordoen op school dan wendt u zich eerst tot de leerkracht van uw kind.Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid met de leerkracht opgelost wordt dan kunt u bij de directie terecht.Indien nodig kunt u contact opnemen met onze ver...

Lees verder

Positie van school bij een echtscheiding

Positie van school bij een echtscheiding

Steeds vaker wordt school geconfronteerd met ouders van leerlingen waarvan hun echtscheiding niet harmonieus verloopt en de gevolgen daarvan voor alle partijen ingrijpend zijn.De leerkrachten en directie zullen zich te allen tijde afzijdig houde...

Lees verder

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Het is bij ons op school mogelijk om gebruik te maken van voorschoolse opvang. Tussen 7.30 en 8.20 uur is er een vrijwilliger aanwezig die de kinderen opvangt. U hoeft uw kind niet van te voren aan te melden. De kosten zijn 2 euro per keer. De naschoolse...

Lees verder


Rodaristraat 31-33

3066 LA Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl