Schoolpositie bij een echtscheiding

Steeds vaker wordt school geconfronteerd met ouders van leerlingen waarvan hun echtscheiding niet harmonieus verloopt en de gevolgen daarvan voor alle partijen ingrijpend zijn.
De leerkrachten en directie zullen zich te allen tijde afzijdig houden van een conflict tussen ouders en zich neutraal opstellen. Dit brengt met zich mee dat de school zelfstandig een informatieplicht heeft ten opzichte van beide ouders en dat de school niet afhankelijk kan zijn van de informatieverstrekking van de verzorgende ouder ten opzichte van de niet-verzorgende ouder. 
Indien er een rechterlijke uitspraak ligt waarin staat aangegeven dat een van de ouders geen gezag meer heeft en de omgang met zijn / haar kind verboden is, mag school geen informatie over het kind prijsgeven en kan dus niet met de betreffende ouder communiceren.
 
Ook (en juist) wanneer een scheiding minder harmonieus verloopt, zullen leerkrachten en directie geen stelling nemen vóór of tegen één van beide ouders en met beide ouders de relatie handhaven. De school heeft geen verantwoordelijkheid noch plicht in het informeren van de ene ouder over hetgeen aan informatie verstrekt wordt aan de andere ouder. 
 
Wanneer een vermoeden bestaat dat er situaties voorkomen die nadelig zijn voor het welbevinden van het kind dan zal de leerkracht de vertrouwenspersoon op school hierover informeren. Bij structurele gevallen en in overleg met de vertrouwenspersoon kunnen nadere stappen ondernomen worden richting externe hulpverlening.

Terug

Tattistraat 13

3066 CE Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl