Klachtenregeling

Klachtenregeling

Mochten er zich problemen voordoen op school dan wendt u zich eerst tot de leerkracht van uw kind.
Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid met de leerkracht opgelost wordt dan kunt u bij de directie terecht.

Indien nodig kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: meester juf Yolande Heinebal.

Mocht bovenstaande niet tot een oplossing leiden dan volgt u de klachtenregeling van ons bestuur: http://www.boorbestuur.nl/default.asp?page=BOOR/Klachtenregeling&pid=174 

Terug

Rodaristraat 31-33

3066 LA Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl