Organisatie

  Directeur Manon Marchelinus   Interne begeleiding (IB) Marlous Maat (groep 1 t/m 6) Marian Steenbergen ( groep 7 en 8)   Bouwcoördinatoren: Edith van Oosterum (onderbouw) Aranxta Stuit (middenbouw) Yolande Heinebal (bovenb...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn alle dagen voor alle kinderen gelijk: 08:20 uur deuren open 08:30 uur start schooldag 14:30 uur einde schooldag, op woensdag om 12:15 uur Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind om 8:30  uur in de groep is zodat de lessen ru...

Lees verder

Kalender

Hier vindt u binnenkort de kalender 2020-2021.

Lees verder

Leren Zichtbaar Maken

Leren Zichtbaar Maken

Leren Zichtbaar Maken vormt de basis van ons onderwijs. Op welke manier is dit zichtbaar in de school? In alle groepen werken we met doelenborden waarop zichtbaar is aan welke doelen kinderen nog moeten werken en welke doelen zij al beheersen. Door het Le...

Lees verder

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

De school heeft een passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen; we stemmen ons aanbod en werkwijze aantoonbaar af op deze leerlingen. Onder meerbegaafd valt een diverse groep van leerlingen met uiteenlopende behoeften en persoonlijkheid...

Lees verder

Snappet

Snappet

Al een aantal jaar werken wij met Snappet: leerlingen werken bij een aantal vakken op een eigen tablet in plaats van in schriften of werkboekjes. Snappet wordt gebruikt in de groepen 4 t/m 8. Op de tablets werken wij voor de vakken taal, spelling en reken...

Lees verder

Lekker Fit!

Lekker Fit!

  Bij ons op school heeft gezondheid een speciale plek. Wij zijn een `Lekker Fit!` school en geven extra aandacht aan bewegen en gezondheid. Hoe ziet dat er uit op de Jan Antonie Bijloo? Alle kinderen krijgen les van een vakleerkracht beweging, va...

Lees verder

Peuterplusklas

Peuterplusklas

Het team van de obs Jan Antonie Bijloo biedt naast zijn eigen plusaanbod voor hoog- en meerbegaafde leerlingen speciale begeleiding aan oudere peuters van 3 ½ jaar van Peuterspeelzaal Kikker en Eend (BijdeHand) met een voorsprong in hun ontwikkelin...

Lees verder


Rodaristraat 31-33

3066 LA Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl