Peuterplusklas

Peuterplusklas

Het team van de obs Jan Antonie Bijloo biedt naast zijn eigen plusaanbod voor hoog- en meerbegaafde leerlingen speciale begeleiding aan oudere peuters van 3 ½ jaar van Peuterspeelzaal Kikker en Eend (BijdeHand) met een voorsprong in hun ontwikkeling.

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong zien vaak tot hun verdriet de oudere peuters naar de basisschool vertrekken en begrijpen niet dat zij die stap nog niet mogen maken. Op deze manier komen we tegemoet aan hun behoefte. De teamleden zijn getraind om deze kinderen te signaleren, programma’s voor hen op te zetten, ouders te adviseren en te ondersteunen bij de begeleiding.

De PeuterPlusklas vindt plaats op twee middagen op de basisschool in een van onze reguliere groepen 1/2 en duurt van 11.45 uur tot 14.30 uur. De plaatsing geschiedt pas na overleg met de leidsters, intern begeleider en de ouders. Er vindt een observatie plaats en vervolgens gaan de kinderen bij een plaatsing eerst op proef meedraaien. De kinderen moeten ouder zijn dan 3 1/2 jaar en tevens zindelijk zijn. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel ligt de aansprakelijkheid bij de ouders en niet bij de school of het schoolbestuur.

Terug

Rodaristraat 31-33

3066 LA Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl