Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Sinds februari 2013 zijn wij officieel een ‘Minerva’ school.

Minerva staat voor passend onderwijs voor de meerbegaafde leerling. Begaafde en hoogbegaafde leerlingen leren op een andere manier en in een ander tempo dan andere leerlingen. Het traditionele, reguliere aanbod is daar niet voldoende op afgestemd. Om een goede leerhouding te kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen te kunnen presteren hebben deze leerlingen een aanbod nodig dat is afgestemd op hun mogelijkheden. Zo kan voorkomen worden dat leerlingen gedemotiveerd raken, gaan onderpresteren en zich niet goed ontwikkelen. Scholen die een goed aanbod hebben voor deze leerlingen zien dat kinderen (weer) met plezier naar school gaan, zich herkend voelen in wie ze zijn en tot betere prestaties komen.

Op de Bijloo zijn de leerkrachten geschoold en wordt er gewerkt met een protocol voor het signaleren van (hoog) begaafdheid. De lesstof wordt aangepast aan de wijze waarop en het tempo waarmee deze kinderen leren.

Sinds 2015 wordt er door de gehele school gewerkt met een portfolio, waarin de kinderen doelen opstellen voor een volgende periode, werkstukken bewaren en waarin ze hun werk en doelen ook evalueren.

Terug

Rodaristraat 31-33

3066 LA Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl