Leren Zichtbaar Maken

Leren Zichtbaar Maken

Leren Zichtbaar Maken vormt de basis van ons onderwijs. Op welke manier is dit zichtbaar in de school? In alle groepen werken we met doelenborden waarop zichtbaar is aan welke doelen kinderen nog moeten werken en welke doelen zij al beheersen. Door het Leren Zichtbaar Maken bieden we onderwijs naar behoefte aan. Kinderen die doelen nog niet beheersen krijgen op deze doelen instructie van de leerkracht. De instructie wordt gegeven volgens het expliciete instructie model (EDI). EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties. De leerkracht controleert gedurende alle lesfasen steeds of alle leerlingen de lesstof begrijpen. Als doelen al beheerst worden, kan de lesstof worden overgeslagen en kan er verdieping/ verbreding worden aangeboden door verschillende materialen in te zetten. Naast de doelenborden worden ook de successtrategieen beschreven en zichtbaar gemaakt tijdens het geven van lessen. Na het inoefenen en het behalen van doelen worden deze successen gevierd. Iedere klas heeft hiervoor een speciale plek waar de verschillende successen zichtbaar worden gemaakt.

Alle leerlingen hebben een uitgebreid portfolio, waarin zij zelf hun vorderingen kunnen vastleggen. Dit zijn hun cognitieve vorderingen en hun welbevinden in de groep. Een belangrijk onderdeel hierbij is het zogenaamde leerling gesprek. In dit gesprek tussen leerling en leerkracht wordt de afgelopen periode geëvalueerd en worden er samen nieuwe doelen vastgesteld voor de aankomende periode. Ook vullen de leerlingen vanaf groep 6 een leercirkel in die tijdens een gesprek met ouders wordt besproken. Door het Leren Zichtbaar te Maken wordt het eigenaarschap vergroot en is de motivatie om tot een volgende stap te komen (nieuwe dingen te leren) groot.

Terug

Tattistraat 13

3066 CE Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl