obs Jan Antonie Bijloo

obs Jan Antonie Bijloo

Ons motto is: Waar onderwijs het paspoort voor de toekomst is.

De J A Bijloo is een openbare basisschool. Dit houdt in dat iedereen ongeacht geloof, ras of gezindte bij ons welkom is. Openbaar onderwijs is er voor iedereen, maar niet voor alles. We verwachten van iedereen een respectvolle en open houding. Niet de verschillen staan centraal, maar het vinden van de gezamenlijke waarden is van belang.

Momenteel hebben wij ruim 230 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Waar mogelijk werken we vanaf groep 3 in enkele jaargroepen, maar indien de leerlingaantallen dat vragen werken wij ook met combinatiegroepen.

 

Op de J A Bijloo willen we de kinderen de mogelijkheid geven om zich naar eigen aard en in eigen tempo in een veilige en gezellige omgeving cognitief, creatief en sportief te ontplooien. De openbare basisschool J A Bijloo heeft als doel uw kind in de ongeveer acht jaar dat ze bij ons zijn goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. U mag, nee sterker, u moet van ons eisen, dat we het maximale eruit zullen halen. Dat houdt in, dat we voor onze kinderen maatwerk moeten leveren en daar staan we dan ook garant voor. Zo bieden we uiteraard uitgebreide zorg in de groepen en is er speciale aandacht voor kinderen, die extra hulp kunnen gebruiken. Voor de kinderen, die meer aan kunnen, is er specialistisch verrijkingsmateriaal aangeschaft en voor onze meer- en hoogbegaafde kinderen zijn er plusklassen gevormd. Voor elk kind moet het onderwijs een uitdaging zijn, maar wel zo dat ze succes kunnen behalen en op deze manier hun zelfvertrouwen versterken. Uitgangspunten zijn: bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel en het leren maken van keuzes. Tevens willen we tegemoet komen aan de behoefte aan uitdagingen, die een beroep doen op creativiteit en inzet.

Continurooster

Wij werken op school met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen de hele dag op school blijven en tussen de middag niet naar huis gaan om te lunchen. De kinderen lunchen met hun eigen leerkracht in de klas.

 

Terug

Rodaristraat 31-33

3066 LA Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl