Lekker Fit!

Lekker Fit!

 Bij ons op school heeft gezondheid een speciale plek. Wij zijn een `Lekker Fit!` school en geven extra aandacht aan bewegen en gezondheid.

Hoe ziet dat er uit op de Jan Antonie Bijloo?

Alle kinderen krijgen les van een vakleerkracht beweging, vanaf groep 3 zelfs drie keer in de week. In groep 5 en 6 wordt er een gymles ingeruild voor een `natte les` in het zwembad, waar de kinderen de mogelijkheid krijgen om een (extra) zwemdiploma te halen. De kleutergroepen krijgen twee keer in de week 30 minuten les van de vakleerkracht. Daarnaast geven de leerkrachten zelf nog de overige dagen bewegingsonderwijs.

Naast de gewone gymlessen kunnen de kinderen zich gedurende het hele jaar inschrijven voor extra sportlessen na schooltijd, die ook door de vakleerkracht gegeven worden. Per periode verschillen de dag en activiteit.

Vanaf groep 5 doet de school mee aan verschillende schoolsporttoernooien, waar de kinderen in verschillende sporten wedstrijdjes spelen tegen andere scholen.

Elk jaar is er naast de gewone Lekker Fit activiteiten ook een Lekker Fit week. In die week zullen we dit thema nog eens extra benadrukken en vinden er allerlei extra lessen en activiteiten plaats.

Naast aandacht voor bewegen, zijn er ook aandachtspunten voor gezonde voeding. Wij drinken op school alleen water en kiezen als tussendoortjes voor fruit en stimuleren gezonde keuzes voor bij de lunch.

Elk jaar vindt de Fittest plaats. In een gymles gaan de kinderen zelf aan de slag met allerlei sportspellen en komt onze eigen schooldiëtist langs. Zij meet en weegt tijdens een van deze onderdelen de kinderen.

De schooldiëtist komt eens per 2 weken bij ons op school voor afspraken met ouders en kind. Ouders en kinderen die in aanmerking komen voor een kennismaking ontvangen hiervoor na de herfstvakantie een uitnodiging.

 

Alle praktische informatie over Lekker Fit en het rooster bewegingsonderwijs vindt u in de schoolkalender.

 

 

Terug

Tattistraat 13

3066 CE Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl