Peuterplusaanbod

Peuterplusaanbod

Naast een passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen biedt De Jan Antonie Bijloo speciale begeleiding aan oudere peuters van 3 ½ jaar van Peuterspeelzaal Kikker en Eend (BijdeHand) met een voorsprong in hun ontwikkeling.

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong zien vaak oudere peuters naar de basisschool vertrekken en begrijpen niet dat zij deze stap nog niet mogen maken. De teamleden van de Jan Antonie Bijloo zijn getraind om deze kinderen te signaleren, een passend aanbod voor hen op te zetten, ouders te adviseren en te ondersteunen bij de begeleiding.

De PeuterPlusklas vindt plaats op twee middagen op de basisschool in een van onze reguliere groepen 1/2 en duurt van 11.45 uur tot 14.30 uur. Plaatsing vindt plaats na overleg met de pedagogsich medewerkers van de peuteropvang, intern begeleider en de ouders. Er vindt een observatie plaats en vervolgens gaan de kinderen bij een plaatsing eerst op proef meedraaien. De kinderen moeten ouder zijn dan 3 1/2 jaar en tevens zindelijk zijn. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel ligt de aansprakelijkheid bij de ouders en niet bij de school of het schoolbestuur.

Terug

Tattistraat 13

3066 CE Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl