Snappet

Snappet

Al een aantal jaar werken wij met Snappet: leerlingen werken bij een aantal vakken op een eigen tablet in plaats van in schriften of werkboekjes. Snappet wordt gebruikt in de groepen 4 t/m 8. Op de tablets werken wij voor de vakken taal, spelling en rekenen. Alle overige vakken worden in schriften en werkboeken verwerkt. De leerkracht geeft de instructie, de verwerking (opgaven) maakt de leerling via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Dit is een enorm verschil in vergelijking met het werken in schriften en/ of werkboeken. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten. De leerkracht kan via de leerkracht-computer op het dashboard meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt. Zo weet de leerkracht welke leerlingen extra hulp nodig hebben, of dat een bepaalde opgave meer toelichting nodig heeft. De leerkracht heeft zo extra informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten en beter aan te sluiten op de behoefte van de leerling. Dit kan zijn in de vorm van instructie, aanpassen van lesstof of het aanbieden van individuele werkpakketten.

Terug

Tattistraat 13

3066 CE Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl