Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

De school heeft een passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen; we stemmen ons aanbod en werkwijze aantoonbaar af op deze leerlingen. Onder meerbegaafd valt een diverse groep van leerlingen met uiteenlopende behoeften en persoonlijkheidskenmerken. Begaafde en hoogbegaafde leerlingen leren op een andere manier en in een ander tempo dan andere leerlingen. Het reguliere aanbod is daar niet voldoende op afgestemd. Om een goede leerhouding te kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen te kunnen presteren hebben deze leerlingen een aanbod nodig dat is afgestemd op hun mogelijkheden en behoeften. Binnen ons bestuur valt dit onder Minerva onderwijs. In de eigen groep wordt al veel onderwijs op maat aangeboden. Als kinderen naast de verrijking die wordt aangeboden in de eigen groep behoefte hebben aan meer uitdaging kunnen zij ook worden uitgenodigd in de Leertuin.

Iedere week komen leerlingen van groep 3 t/m 8 een uur tot anderhalf uur naar de Leertuin. Wanneer de groepsleerkracht het vermoeden heeft dat een leerling in de groep meer of een ander aanbod nodig heeft dan binnen de groep wordt aangeboden, kan deze leerling in overleg met de IB’er een uitnodiging ontvangen voor de Leertuin. De Leertuin is gericht op de aanpak van een opdracht en minder gericht op het resultaat. Vaardigheden die je nodig hebt om te leren leren staan centraal. Een periode wordt afgesloten met een presentatie en/of evaluatiegesprek en er komt een bewijsstuk in het portfolio.

 

Meer informatie over Minerva is te vinden onder het kopje Onderwijs op https://www.boorscholen.nl

 

Terug

Tattistraat 13

3066 CE Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl